A MATOLCSY MIKLÓS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÖZLEMÉNYE

 

Tisztelt Szülők!

 

A Magyar Közlöny tegnapi számában megjelent rendelet alapján intézményünk felügyeletet biztosít 2021.03.08-tól 2021.03.31-ig a gyermekek számára az alábbiak szerint:

- Minden tanítási nap 08:00 – 16:00 között.

- Csak indokolt esetben kérhető felügyelet: elsősorban munkavégzés vagy védekezésben való részvétel esetén.

- Kérem a szülőket felügyeleti igényüket jelezzék az osztályfőnökök felé.

- Az alábbiakban olvasható a rendelet teljes szövege, a lényeges részeket piros színnel kiemeltem.

- Kérem, osszák meg a bejegyzést!

         

                                                           Kollár Ferenc intézményvezető

 

 

A Kormány 111/2021. (III. 6.) Korm. rendelete

a védelmi intézkedések ideiglenes szigorítása idején a gyermekfelügyeletről

A Kormány az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. §-ára,

a 4. § tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény 2. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Az óvodában és az iskolában – a védelmi intézkedések ideiglenes szigorításáról szóló 104/2021. (III. 5.) Korm. rendelet szerint az óvodákban elrendelt rendkívüli szünet, illetve az általános iskolákban bevezetett tantermen kívüli, digitális munkarend időtartama alatt – a szülő, törvényes képviselő kérelmére az intézményvezető gondoskodik a gyermekek, tanulók napközbeni felügyeletének megszervezéséről.

(2) A szülő, törvényes képviselő (1) bekezdés szerinti kérelmét elektronikusan is benyújthatja az intézmény vezetőjének.

2. § A Kormány – tudva, hogy a szülők számára a koronavírus-világjárvány harmadik hulláma elleni védekezés érdekében elrendelt rendkívüli óvodai szünet és az általános iskolák tantermen kívüli, digitális munkarendre történő átállása többlet erőfeszítést, újabb megoldandó feladatokat jelent, ugyanakkor tekintettel arra, hogy a járvány az oktatási intézményekben is terjed – felkéri a szülőket, hogy az 1. § (1) bekezdése szerinti gyermekfelügyeletet csak a legszükségesebb esetben – különösen munkavégzés, védekezésben való részvétel – vegyék igénybe.

3. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2021. március 8-án lép hatályba.

(2) A 4. § 2021. március 22-én lép hatályba.

4. § (1) A Kormány e rendelet hatályát a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény hatályvesztéséig meghosszabbítja.

(2) Ez a rendelet 2021. május 23-án hatályát veszti.

Orbán Viktor s. k., miniszterelnök