Ceglédi Tankerületi Központ PF4001                                                                             2. SZÁMÚ FÜGGELÉK

MATOLCSY MIKLÓS ÁLTALÁNOS ISKOLA

2765 Farmos, Szelei út 2-6.                                                                                             Ikt.sz.: 0421-1/2020.

 

INTÉZMÉNYVEZETŐI UTASÍTÁS


 

 

BEVEZETÉS:

Kedves Szülők, Kollégák, Diákok!

 

Az előző tanév rendkívüli kihívások elé állította közösségünket. Munkatársaimmal együtt úgy látom, hogy diákjaink, szüleik és az iskola valamennyi dolgozója megfelelt az elvárásoknak.

Köszönöm mindenkinek!

 

Az új tanév kezdetén a járványügyi adatok nyomon követése alapján az állapítható meg, hogy Magyarország jelenleg biztonságos, ezért a nevelő-oktató munka hagyományos keretek között kezdődik meg.

Ugyanakkor mindannyiunk egészsége és a sikeres tanév érdekében megelőző intézkedéseket kell hoznunk.

Kérem, hogy eljárásrendünk elfogadásával és betartásával közösen tegyük lehetővé a tanév biztonságos szervezését!

Segítőkészségükre számítunk!

 

Köszönettel:  Kollár Ferenc

                        intézményvezető

 


 

ELJÁRÁSREND:

 

1.       AZ INTÉZMÉNY LÁTOGATÁSA

 

A nevelési-oktatási intézményt kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató tanuló és
    dolgozó látogathatja.

Az iskolába lépés a szülők és más személyek részére, akik nem állnak jogviszonyban az
    intézménnyel, csak előzetes egyeztetést követően, hivatalos ügyek intézése céljából
    engedélyezhető, kézfertőtlenítés, kötelező 1,5 méteres távolságtartás és maszkviselés
    mellett. Fel kell írni az illető adatait (név, a jövetel oka, elérhetősége).

Az alsó tagozatosok akik gyalogosan, vagy személygépkocsival érkeznek a Zrínyi úti bejáraton
   jöjjenek be az udvarra, rossz idő esetén az osztályterembe. A kerékpárral érkezők a Bem utcai
   bejáratot használják. A szülők gyermeküket csak a kapuig kísérhetik. A délutáni eltávozás
   ugyanezen az útvonalon történik.

A felső tagozatosok akik gyalogosan, vagy személygépkocsival érkeznek a Szelei úti vagy a Fő
   téri bejáraton jöjjenek be az udvarra, rossz idő esetén az osztályterembe. A kerékpárral
   érkezők a Tavasz utcai bejáratot használják. A délutáni eltávozás ugyanezen az útvonalon
   történik.

Az intézmény 7:00 óra és 17:00 óra között fogadja a tanulókat és biztosít felügyeletet.

Az intézménybe érkezéskor a kézfertőtlenítés minden belépő számára kötelező.

 

2.       A BENNTARTÓZKODÁS SZABÁLYAI

 

Az informatika és a testnevelés órák kivételével a tanórák minden osztálynak a saját
     tantermében lesz megtartva.

 Az osztálytermekben a lehetőség szerint gondoskodtunk a tanulók lazább elhelyezéséről.

A tanítás az  időjárástól függően folyamatosan nyitott ablakok mellett folyik, az óraközi
    szünetekben intenzív szellőztetéssel.

Zárt térben, az órákon, egyéb foglalkozásokon a maszk viselése a saját és mások
    egészségének védelmében ajánlott, de nem kötelező.

Az órák, foglalkozások közötti időben ahol az 1,5 méteres védőtávolság nem tartható, pl.
   folyosókon, mosdókban, aulában, a maszk viselése javasolt.

A testnevelés órákat az időjárás függvényében a szabad téri pályán kell megtartani, ehhez a
   tanulóknak kinti ruházatot is hozni kell. Az órák során mellőzni kell a szoros testi kontaktust
   igénylő feladatokat. A testnevelésórákra való  átöltözés a lányoknak a saját termükben,
   fiúknak az öltözőben történik.

Óraközi szünetekben az osztályok az udvaron felügyelet mellett tartózkodhatnak. Az
    osztályok tagjainak keveredése nem ajánlatos.

A csoportosulás tilos!

 

Rossz idő esetén óraközi szünetekben az alsósok az osztálytermükben tartózkodhatnak.
    A fölsősök közül a földszinti tantermekben tanulók a földszinti aulában és folyosókon, az
    emeleti tantermekben tanulók az emeleti aulában és folyosókon tölthetik a szünetet.

 

 

 

 

 

3.       EGÉSZSÉGÜGYI SZEMPONTBÓL BIZTONSÁGOS KÖRNYEZET KIALAKÍTÁSA

 

Az intézmény bejáratainál kézfertőtlenítőt biztosítunk.

Az intézménybe érkezéskor, étkezések előtt fertőtlenítés vagy alapos szappanos kézmosás
   biztosítása. A tanulók esetében inkább a szappanos kézmosás javasolt.

A szociális helyiségekben folyamatosan biztosítani kell a szappanos kézmosási lehetőséget.
   Kéztörlésre papírtörlők biztosítása szükséges, textíl törölköző használata kifejezetten
   kerülendő.

Fokozottan kell ügyelni az intézmény tisztaságára. Napi többszöri fertőtlenítő takarítás
    szükséges a közösségi termekben, folyosókon, szociális helyiségekben. Kiemelt figyelmet kell
    fordítani a kézzel gyakran érintett felületek (padok, székek, kilincsek, korlátok, kapcsolók,
    csapok, stb.) fertőtlenítésére. Az informatika terem eszközeit (billentyűzet, egér,  egérpad,
    monitor) minden tanóra után fertőtleníteni kell.

 

4.       ÉTKEZTETÉSRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK

 

• Minden étkezés előtt kiemelt figyelmet kell fordítani a gyermekek alapos szappanos
    kézmosására.

Tízórai:  alsóban: az osztályteremben elfogyasztható, az iskolai étkezésben résztvevő tanulók
                                  számára a tízórai kiosztása osztályonként történik, ügyelni kell az 1,5
                                  méteres biztonsági távolság betartására, az ügyeletes pedagógus a felelős.

                   fölsőben: az étkezőben fogyasztható, a pedagógiai asszisztens felügyelete mellett.

• Ebéd: A napközis csoportok a napközis nevelő felügyeletével, a menzások és a
     tanulószobások a pedagógiai asszisztens felügyeletével az alábbi ebédeltetési ütemtervnek
     megfelelő időpontban étkezhetnek.

 

Ebédlő időbeosztása

Hétfő

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

12,30: 3. 4. évf. 6.a

12,30: 1. 3. évf. 5.b

12,00: 1. 2. évf.

12,30: 1. 3.évf.

12,00: 1. évf.

13,25: 5. 7. 8. évf. 6.b

12,45: 4. évf.

12,30: 3.évf. 5.a 6.b

13.25: 5 .6. 7. 8.évf.

12,30: 5. 6. évf.

13,45: 1. 2. évf.

13,25: 5.a 6. 7. 8. évf.

13,25: 5.b 6.a 7.8.évf.

13,45: 2. 4. évf.

12,45: 2. 3. 4. évf.

 

13,45: 2. évf.

13,45: 4. évf.

 

13,30: 7. 8. évf.

 

• Uzsonna: A napközisek és tanulószobások a tanteremben uzsonnáznak. Az uzsonnát erre a
   célra szolgáló edényzetben az ebéd befejezése után veszik át és viszik magukkal a csoportok.

 

 

5.       TANULÓI HIÁNYZÁSOK KEZELÉSE

 

• A tanulók távolmaradásával kapcsolatos valamennyi szabály a nevelési-oktatási intézmények
   működéséről szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 51. §-ban foglaltak szerint
   érvényes, azok betartása szerint szükséges eljárni.

Kivéve:  annak a tanulónak az iskolai hiányzását, aki vírusfertőzés szempontjából
                        veszélyeztetett csoportba tartozik tartós betegsége miatt (pl. szív- és érrendszeri
                        megbetegedések, cukorbetegség, légzőszervi megbetegedések, máj- és
                        vesebetegségek stb.)  erről orvosi igazolással rendelkezik és azt bemutatja,
                        hiányzását igazolt hiányzásnak kell tekinteni.

                        Továbbá igazolt hiányzásnak tekintendő, ha a tanuló hatósági karanténba kerül,
                        a részére előírt karantén időszakára.

 

• Ezen időszakban a tanuló otthona elhagyása nélkül, a pedagógusokkal egyeztetett
    kapcsolattartási és számonkérési forma mellett részt vehet az oktatásban.

 

6.       TEENDŐK BETEG SZEMÉLY ESETÉN

 

• Amennyiben egy tanulónál fertőzés tüneteit észleljük, (láz, száraz köhögés, íz és/vagy szaglás
   elvesztése, levertség, hasfájás, hasmenést stb.,) a tanuló nem vehet tovább részt az
   oktatásban. A tanuló szüleit erről értesítjük, a tanuló pedig elkülönítőben várja meg szülei
   intézkedését. A beteg gyermek számára a várakozás idejére felügyeletet biztosítunk. A
   felügyeletet ellátó személynek kesztyű és maszk használata kötelező. A szülő érkezésekor a
   gyermeket a kapuban adjuk át számára. A szülő figyelmét fel kell hívni arra, hogy feltétlenül
   keressék meg telefonon a gyermek háziorvosát. Azt követően az orvos utasításai alapján
   járjanak el.

Elkülönítő helyiség az alsóban a fölső épületben lévő régi nevelői szoba,
                                              fölsőben: a testnevelő tanári öltöző.

 A tanuló az iskolába kizárólag orvosi igazolással térhet vissza.

• A szülő által igénybe vehető 3 tanítási nap igazolása a járvány idején betegség
    igazolására nem használható fel, egyéb esetben az osztályfőnök részére benyújtott
    szülői igazolásban a távollét okának megjelölése kötelező.

 

7.       TÁJÉKOZTATÁS, KOMMUNIKÁCIÓ

 

• A szülő köteles az iskolát értesíteni, ha a gyermekénél vagy a családban koronavírus gyanú
   vagy igazolt fertőzés fennáll.

• Az intézmény hivatalos tájékoztatásifelülete a Köznevelési Regisztrációs és Tanulmányi
    Alaprendszer (KRÉTA).  Tájékoztatásra használt felület még az iskola honlapja
   (
www.farmossuli.hu) és a zárt osztály facebook csoportok. A fontos információkat ezeken a
   csatornákon juttatjuk el a szülőkhöz.

 

A járványügyi készlenlét idején alkalmazandó eljárásrend szabályairól szóló intézményvezetői utasítás előírásai módosításig vagy visszavonásig maradnak érvényben, módosításukra a járványügyi helyzet alakulásától függően, a tapasztalatok figyelembevételével kerül sor.

 

 

Farmos, 2020. szeptember 01.

 

                                                                                                                                 Kollár  Ferenc

                                                                                                                               intézményvezető