Katolikus hit- és erkölcstan                      „Reményt és jövőt adok nektek” (Jer 29,11)

 

Tájékoztató

 

Kedves Szülők!

 

Iskolába kerülő gyermekük számára, a szülők feladata és felelőssége, hogy a tanórák sorába helyezett Erkölcstan, vagy a felekezeti kötődésű Hit- és erkölcstan közül kötelező jelleggel, melyiket választják.

 

A döntésükben, szeretnék segítségükre lenni, ezzel a tájékoztatóval.

 

MIÉRT JÓ, HA GYERMEKEMNEK A KATOLIKUS HIT- ÉS ERKÖLCSTANT VÁLASZTOM?

Szeretném, hogy gyermekem…..

Ř  támpontot kapjon az élet fontos kérdéseiben való eligazodáshoz,

Ř  tájékozott, művelt, önálló gondolkodású ember legyen,

Ř  ne féljen a jövőtől,

Ř  tisztában legyen értékeivel, és ezeket ki is tudja bontakoztatni önmaga és mások, a társadalom javára,

Ř  eligazodjon a valódi és a hamis értékek között, hogy jó döntéseket tudjon hozni,

Ř  észrevegye az Isten, gondviselő jelenlétét életében,

Ř  találjon magának igazi példaképeket, akik valóban az értékes életre tanítják,

Ř  megtalálja az élet valódi értelmét,

Ř  megtanulja értékelni az életet, annak minden szépségével, örömével, de nehézségeivel és problémájával együtt.

Mindezt a Biblia történetein, az egyházi év ünnepein, szentjeink életpéldáján keresztül, sok játékkal, beszélgetéssel, imádsággal, énekkel, rajz vagy kézműves foglalkozás segítségével nyújtja a katolikus hit- és erkölcstan.

 

Az órákon mindazokkal a témákkal és kérdésfeltevésekkel foglalkozunk, amelyeket az erkölcstan tárgyal, de ennél több, az életünk egészére vonatkozó, azt alapjaiban meghatározó, kérdésekről is tanulunk. Természetesen ezek a témakörök, a hit világába, és a természetfölöttivel (Istennel) való kapcsolatba segíti a gyermekeket.

Főbb témakörök:

-       Jézus élete, tanítása

-       Önismeret

-       Emberi kapcsolataink

-       A közösség és a környezet

A jelentkezésnek nem feltétele sem a keresztség, sem az Egyházhoz való tartozás, bárki választhatja a Római Katolikus Hit- és erkölcstan tantárgyat. Jólélekkel tanácsolom azonban, - a részben vagy egészében, - katolikus családi háttérrel rendelkező gyermekek, katolikus hittanra íratását.

 

Szeretettel várjuk gyermeküket!

Római Katolikus Egyház

 

Kármán János atya