KEDVES FELVÉTELIT ÍRT NYOLCADIKOSOK, KEDVES SZÜLŐK!

 

A héten benyújtjuk a továbbtanulási jelentkezési lapokat, lezárul az első szakasza a továbbtanulás folyamatának. Megírtátok a felvételi feladatsorokat. Néhány napja az Oktatási Hivatal is közzé tette az eljárás összesített eredményeit. Az alábbi oszlopdiagram a matematika feladatlapok országos kiértékelésének eredményeit szemléltetik.


A központi felvételi teszt feladata viszonylag objektíven értékelni és összehasonlíthatóvá tenni a diákok teljesítményét. Ha nehéz, mindenkinek nehéz! Az írásbeli matematika tesztet 45 perc alatt kell megírni. Minden felvételiző ugyanazt a feladatsort kapja meg, tehát a kis zseni is, aki valamelyik elitiskolába szeretne bejutni, és a társa is, aki reménykedik, hogy bejut az általa választott középfokú intézménybe. Olyan tesztet kell összeállítani a készítőknek évről-évre a tanulók számára, amely képes felállítani sorrendet a legrosszabbul és a legjobban teljesítőkből is, ami ki tudja választani az elitiskolákba felvehető 10-20 gyereket is, és tud különbséget tenni a jól teljesítő, az átlagosan teljesítő, a gyengén teljesítő és a nagyon gyengén teljesítő tanulók között is. Ugyanez az oka annak is, hogy a sok feladatra ennyi időt adnak. Ha a többségnek lenne ideje befejezni a feladatokat, a teszt nem tudna jól szelektálni.

Akkor mér jól az 50 pontos teszt, ha a diákok teljesítményét ábrázolva egy grafikonon haranggörbe rajzolódik ki, aminek a csúcsa a 25-ös érték körül van. Tehát akkor, ha a nagy többség 25 pont körül szóródva teljesít, és nagyon kevesen vannak, akik a görbe két szélére kerülnek. A diagramból nagyon jól kiolvasható, hogy az idei haranggörbe is kicsit balra tolódott, vagyis kissé nehéz volt a diákoknak a feladatsor. Ezt igazolja az országos átlag is, amely 22,66 pont.

Az írásbeli felvételi nem egy iskolai dolgozat, itt a 20-25 pont átlag körüli teljesítményt jelent!

Kedves szülők, a mi közös felelősségünk abban áll, hogy gyermekeinket minél alaposabban felkészítsük erre a feladatra. Az iskola 7. és 8. évfolyamon is heti egy órában felvételi előkészítőt szervez, melyen részt vehetnek a tanulók. Úgy gondolom ennek is köszönhető, hogy iskolánk tanulóinak matematika felvételi teszt átlaga 24,41 pont. Ez szignifikánsan, 7,72%-kal magasabb, mint az országos átlag. A felvázoltak tükrében megállapítható, hogy iskolánk tanulói ebben a tanévben is jól teljesítettek. Így volt ez az előző évben is, akkor 9,08%-kal értünk el magasabb eredményt az országos átlagnál. Akkor 25,00 pontot értünk el, az országos átlag 22,70 pont volt 2021-ben.

Kedves gyerekek, gratulálok nektek és felkészítő tanárotoknak a szép eredményhez!

Azt pedig nagyon sajnálom, hogy internetes felületen van, aki megkérdőjelezi az iskolánkban folyó matematikaoktatás hatékonyságát, szakmaiságát. Teszi ezt úgy, hogy se szakértelme, se objektív méréseken alapuló tapasztalata, se erkölcsi alapja nincs ehhez. Természetesen, ha jogos, objektív tényekkel alátámasztott lenne a bírálat, elfogadnám, de még a szubjektív érzelmeknek sem felel meg, amelyek a bírálat alapjául szolgáltak, mert gondolom gyermeke teljesítménye sarkallta a bíráló sorokat, a gyermek pedig hozta az iskolai teljesítményét.

Kollár Ferenc

intézményvezető