AZ ORSZÁGOS KOMPETENCIAMÉRÉS EREDMÉNYEI

 

Az Országos kompetenciamérés keretében 2019-ben is a közoktatásról szóló törvényben meghatározottaknak megfelelően a 6. és 8. évfolyamos tanulóink teljes körében felmérték a szövegértési képességet és a matematikai eszköztudást.

A mérésben alkalmazott feladatokkal azt vizsgálták, hogy a diákok a tanulmányaik során elsajátított ismereteket milyen mértékben tudják alkalmazni a mindennapi életből vett feladatok megoldásában.

A szövegértés területén a különböző szövegekhez (elbeszéléshez, rövid történethez, magyarázó szöveghez, menetrendhez, vagy éppen egy szórólaphoz) kapcsolódó kérdések jellemzően az információk visszakeresését, következtetések levonását, kapcsolatok felismerését vagy a szöveg részeinek vagy egészének értelmezését várták el a tanulóktól.

A matematikai eszköztudás területén pedig az alkalmazott feladatok valamilyen életszerű szituációban megjelenő probléma megoldását és a megoldás kommunikálását kérték a tanulóktól a matematika különböző területeit érintve (mennyiségek és műveletek; hozzárendelések és összefüggések; alakzatok síkban és térben; események statisztikai jellemzői és valószínűsége). A javítás és az értékelés is központilag történt, melynek eredményeit megküldték az intézményeknek.

Az alábbi táblázatok a 2018/2019. tanév 6. és 8. évfolyamosainak 2019-ben elért eredményeiről nyújtanak tájékoztatást.

6.o matematika


6.o szövegértés


 

8.o matematika


8.o szövegértés

 

                                                                                                       Kollár Ferenc

                                                                                     intézményvezető