Farmosi  Általános Iskola

 Az intézmény címe: 2765 Farmos, Szelei u. 6.

Tel.:  Felső tagozat 53/ 390-018

Tel.:  Alsó tagozat 53/ 390-016

 

 

 

Fax.: 53/ 390-018

E-mail : altisk_iroda@freemail.hu

 

Fenntartója: KLIK

Működtetője: Farmos Községi Önkormányzat, Farmos, Fõ tér 1.

Az intézmény vezetője: Kollár Ferenc

 

Intézményünkben két épületben folyik az oktatás. Az alsó tagozat külön található a felsőtől, ami a tanulók szempontjából nagyon egészséges. Sajnos ez a régi épület igen rossz állapotban van, gyakorlatilag lebontásra vár. Itt tornaszoba áll rendelkezésre a testnevelés órákhoz. Jelentős fejlődésen ment át az épület udvara, itt ugyanis játszótér került kialakításra. Reméljük az épületek felújítására is hamarosan sor kerülhet!

A felső tagozat immár 25 éve épült. Sajnos a 25 éves kor jellemző minden berendezési tárgyára is. Jelentős felújításra lenne szükség itt is. Rendelkezünk tornateremmel is, amit a délelőtt folyamán a felsős tanulók, délután pedig tömegsport keretében az alsós gyerekek is használhatnak.

Az alsó tagozatban 4, a felsőben 7 interaktív táblánk van, ami wifi segítségével egyben az internet elérését is jelenti a tanórákon. Informatika szaktermünkben 18 gép áll tanulóink rendelkezésére, természetesen internet eléréssel.

Egyik tantermünkben nyelvi labort alakítottunk ki.

Iskolánk jó híre a környező középiskolákban hosszú évek óta töretlen. Szívesen veszik fel tanulóinkat, elmondhatjuk, hogy szinte várják a farmosi gyerekeket. A középiskolák visszajelzései alapján tudjuk, hogy az innen kikerülő gyerekek megállják a helyüket és általános iskolai eredményüket nemcsak megtartják, hanem legtöbbször még javítják is.

Régi diákjaink szívesen és gyakran járnak vissza régi iskolájukba és méltán lehetünk rájuk büszkék, mert sokan közülük jelentős eredményeket értek el az életben.

Mindez annak köszönhető, hogy tapasztalt és lelkes pedagógusaink hosszú évek óta magas követelményeket és elvárásokat támasztanak gyermekeinkkel szemben. Fontosnak tartjuk a tehetséggondozást, sok szakkört biztosítunk tehetséges diákjainknak, ami sajnos már ritka a környező általános iskolákban.

Az országos kompetenciaméréseken évek óta magasan az országos átlag felett teljesítünk.

Rengeteg tanulmányi versenyre visszük tanulóinkat, ahol rendszeresen kimagasló eredményeket érünk el. Az alábbi hivatkozásokra kattintva ezeket megtekintheti a tisztelt érdeklődő!

 

 

 

 

2004-05. tanév

 

2005-06. tanév

 

2006-07. tanév

 

2007-08. tanév

 

2008-09. tanév

 

2009-10. tanév


2010-11. tanév


2011-12. tanév

2012-13. tanév

2013-14. tanév


 

 

 

Az intézmény által ellátandó feladatok:

- tanköteles korú gyermekek alapfokú oktatása

- sajátos nevelésû igényû gyermekek integrált oktatása

- hátrányos helyzetû tanulók felzárkóztatása,

- napközis és tanulószobai ellátás,

- tanulók tanórán kívüli tevékenységének segítése

 

 

2014/2015. tanév létszám adatai

 

292 tanuló

16 osztály (évfolyamonként 2 párhuzamos osztály)

2 napközis csoport

1 tanulószoba

 

 

 

Pedagógus létszám: 26 fõ

Óraadó: 2 fõ

 

Szakképzettség a tantárgyak tanításához:

 

1 fõ tanító

5 fõ tanító, ének szakkollégium

2 fő tanító orosz szakkollégium

3 fő testnevelés szakkollégium

1 fő informatika szakkollégium

1 fő tanító magyar szakkollégium

1 fő tanító természetismeret

1 fő matematika-technika tanár

1 fő tanító technika szakkollégium

1 fő biológia-földrajz tanár

1 fő biológia-technika tanár

1 fő történelem tanár

1 fő matematika tanár

1 fő gyógypedagógus

1 fő földrajz-testnevelés tanár

1 fő magyar szakos tanár

2 fő angol szakos tanár

1 fő rajz szakos tanár

1 fő kémia szakos tanár

1 fő fizika szakos tanár


 

 

Ingyenes szakköreink:

 

alsó tagozat:

2 matematika szakkör

kézműves szakkör

dráma szakkör

tömegsport


 

Felső tagozat:

2 matematika szakkör

magyar szakkör

történelem szakkör

2 angol szakkör

kémia szakkör

tömegsport


 

Hagyományaink:

Mikulás bál

1956. október 23.

1848. március 15.

Nyolcadikosok

Karácsonyi műsor

Farsangi bál

Ballagás

Aktív részvétel tanulmányi versenyeken

 

 

 

A tanév rendje1. A tanév, a szorgalmi idő, tanítási szünetek, tanítás nélküli munkanapok

 

A 35/2014.(IV.30.)  EMMI rendelete alapján a szorgalmi idő (tanítási év) első tanítási napja 2014. szeptember 01. (hétfő), a tanítási év utolsó tanítási napja 2015. június 15. (hétfő).

 

            A tanítási napok száma száznyolcvanegy nap.

 

A szorgalmi idő első féléve 2015. január 16-ig tart. Az iskola 2015. január 23-ig értesíti a tanulókat, illetve a szülőket az első félévben elért tanulmányi eredményről.

 

 

            Az őszi szünet 2014. október 27-től október 31-ig tart.

                        ● A szünet előtti utolsó tanítási nap október 22. (szerda),

                        ● a szünet utáni első tanítási nap november 03. (hétfő).

 

            A téli szünet 2014. december 22-től 2015. január 02-ig tart.

                        ● A szünet előtti utolsó tanítási nap 2014. december 19. (péntek),

                        ● a szünet utáni első tanítási nap 2015. január 05. (hétfő)

 

            A tavaszi szünet 2015. április 02-től április 07-ig tart.

                        ● A szünet előtti utolsó tanítási nap április 01. (szerda),

                        ● a szünet utáni első tanítási nap április 08. (szerda).

 

A szorgalmi időben a nevelőtestület, a tanév helyi rendjében meghatározott pedagógiai célra öt munkanapot – a tanítási nélküli munkanapként – használhat fel, amelyből egy tanítás nélküli munkanap programjáról – a nevelőtestület véleményének kikérésével – az iskolai diákönkormányzat jogosult dönteni:

           

            Ütemezés:       1. nap: Diákönkormányzati nap (hulladék-gyűjtés)

                                   2. nap: Tanulmányi kirándulás

                                   3. nap: Tanulmányi kirándulás

                                   4. nap: Határtalanul pályázat témanapja

                                   5. nap: Nevelési értekezlet

 

 

 

2. A 2014/2015. tanévben az iskola pedagógiai programjában rögzített feladatok
    végrehajtásával összefüggően meghatározott tevékenységek, programok:

 

2.1. Nemzeti, iskolai ünnepségek

                        Tanévnyitó ünnepély

                            Időpont: 2014. szeptember 01. (hétfő)

                            Felelősök: Kollár Ferenc, Bércesiné Tóth Júlia, Megyes Jánosné

 

                        ● Az 1956-os forradalom és szabadságharc és a köztársaság kikiáltásának
               évfordulója, nemzeti ünnep

                           Időpont: 2014. október 22. (szerda)

                           Felelősök: Németh Csaba, Kollár Ferencné, Tokajiné Dancsó Szilvia
                                (8.osztályok)

 

                        ● Karácsonyi ünnepély

                           Időpont: 2014. december 19. (péntek)

                           Felelősök: alsóban: Gálné Németh Zsuzsanna, Majorné Urbán Erika

                                            fölsőben: Kollár Ferencné, Nagy Gáborné, Cziráné Fehér Anita

                                                            (5. osztály)

 

                        ● Az 1848/49-es forradalom és szabadságharc évfordulója, nemzeti ünnep

                           Időpont: 2015. március 13. (péntek)

                           Felelősök: Dr. Ácsné Hild Jolán, Németh Csaba (7.osztályok)

 

                        ● Tanévzáró Ünnepély

                            Időpont: 2015. június 20. (szombat)

                            Felelősök: Kollár Ferenc,  Ács Mária, Nagy Gáborné

          Tokajiné Dancsó Szilvia

 

                        ● Ballagási Ünnepély

                           Időpont: 2015. június 20. (szombat)

                           Felelősök: Kollár Ferenc, Kollár Ferencné, Nagy Gáborné, Ács Mária

                                           Németh Csaba, Tokajiné Dancsó Szilvia, Dr. Ácsné Hild Jolán

 

2.2. A nemzetünk szabadságtörekvéseit tükröző, nemzeti múltunk mártírjainak
       emlékét, példáját őrző emléknapok, megemlékezések

 

                        ● Az aradi vértanúk emléknapja

                           Időpont: 2014.október 06. (hétfő)

                           Felelős:  Tokajiné Dancsó Szilvia, Nagy Gáborné (7.évfolyam)

 

                        ● A kommunista és egyéb diktatúrák áldozatainak emléknapja

                           Időpont: 2015.február 25. (szerda)

                           Felelős:  Németh Csaba, Nagy Gáborné   

 

                        ● A holokauszt áldozatinak emléknapja

                           Időpont: 2015. április 16. (csütörtök)

                           Felelős:  Németh Csaba, Nagy Gáborné

 

                       

 

● Nemzeti Összetartozás Napja

                           Időpont: 2015. június 04. (csütörtök)

                           Felelősök: Németh Csaba, Nagy Gáborné

 

            2.3. Az iskola helyi tantervében szereplő rendezvények, programok

 

                        ● Mikulásbál

                           Időpont: 2014. december 05. (péntek)

                           Felelősek: Németh Csaba, Tokajiné Dancsó Szilvia (8.osztályok)

 

                        ● Farsangi bál

                           Időpont: 2015. február

                           Felelősök: alsóban: Bércesiné Tóth Júlia, Matuláné Csík Gabriella

                                            fölsőben: Dr. Ácsné Hild Jolán (7.osztályok)

 

                        ● Anyák napja

                            Időpont: 2015.  május

                            Felelősök: osztálytanítók, osztályfőnökök

 

                        ● Határtalanul pályázat témanapja

                            Időpont: 2015. május

                            Felelősök: Németh Csaba, Dr. Ácsné Hild Jolán,

 

 

           

2.4. Az iskolai diákönkormányzat főbb programjai

                       

                        ● Diákközgyűlés előkészítése, megrendezése.

                           Az iskola életére vonatkozó tapasztalatok, vélemények, javaslatok
                          összegyűjtése.

                           Határidő: 2014. szeptember 30. (kedd)

                           Felelősök: Faragó Tünde, Pozsonyi Zsolt, osztálytanítók, osztályfőnökök

 

                        ● Hulladék gyűjtés

                           Időpont: szeptember, május

                           Felelősök: Faragó Tünde, Pozsonyi Zsolt

 

                        ● Torta-kupa

                           Időpont: 2015. február, március

                           Felelősök:  Pozsonyi Zsolt, Nagy Gáborné

 

           

2.5. Tanulmányi, kulturális, sport versenyek

 

                        Iskolai, szaktárgyi, műveltségi, kulturális és sportversenyek

                           Határidő: folyamatos (ahol szükséges a területi, megyei és országos
                                            versenyekhez  igazodóan).

                           Felelősök: munkaközösségek vezetők, szaktanárok, osztálytanítók,
                                            osztályfőnökök

 

                        ● Körzeti szaktárgyi, műveltségi, kulturális és sportversenyek

                           (A körzet iskoláival egyeztetett versenyprogram szerint.)

                           Határidő: folyamatos

                           Felelősök: Kollár Ferenc, Ignéczi Tamás, munkaközösségek vezetői

 

           

● Megyei, országos tanulmányi és sportversenyek

                           Határidő: a versenyfelhívások és külön tájékoztatók szerint

                           Felelősök: igazgató, igazgató helyettes → versenykiírások, tájékoztatók
                                                                                               közreadása

                                            tanítók, szaktanárok            → tanulók felkészítése, nevezések    
                                                                                               beküldése

 

           

2.6. Mérések

 

                        ● Diagnosztizáló mérés az első évfolyamon

                           Időpont: 2014. november

                           Felelősök: Bagyinszki Boglárka, Visnyei Pálné

 

                        ● Kompetencia mérés   6.; 8. évfolyamon

                            Időpont: 2015. május 27.

                            Felelősök: igazgató, igazgató helyettes, felkészítésben résztvevő tanárok

                       

                        ● A tanulók fizikai állapotának és edzettségének felmérése.

                           Időpont: 2015. január 05. és május 27. között

                           Felelősök: 5-8. évfolyamon testnevelést tanítók

 

                        ● Írásbeli idegen nyelvi (angol nyelv) mérés 6.; 8. évfolyam

                            Időpont: 2015. június11.

                            Felelős:  Kollár Ferencné

 

           

2.7. Tanulmányi kirándulások, szabadidős programok

 

                        ● Osztálykirándulások: A tanév folyamán a szülők és a tanulók döntése alapján
                           osztályonként összesen két tanítás nélküli munkanap használható fel e célra.

                           Határidő: folyamatos

                           Felelősök: osztálytanítók, osztályfőnökök

 

                        ● Délutáni, hétvégi osztály- és csoportrendezvények

                           Határidő: folyamatos

                           Felelősök: osztálytanítók, osztályfőnökök, a csoportok vezetői

 

                        ● Színházlátogatások, túrák, kiállítások megtekintése

                           Határidő: folyamatos

                           Felelősök: esetenkénti programok szervezői        

 

 

 

 

2.8 Az iskolai munka aktuális feladataival és a  összefüggően
                  ütemezett nevelőtestületi értekezletek

 

                        ● Alakuló értekezlet, az új tanév előkészítése, elkezdésével kapcsolatos        
                           feladatok, tájékoztatás.
                          

                           Időpont: 2014. augusztus 25. (hétfő)

                           Felelős: igazgató

 

                        ● Tanévnyitó értekezlet

                           Időpont: 2014. szeptember 01. (hétfő)

                           Felelős: igazgató

 

                       

                        ● Félévi osztályozó értekezlet

                           Időpont: 2015. január 15. (csütörtök)

                           Felelős: igazgató

 

                        ● Értékelő értekezlet, pedagógiai munka elemzése, értékelése,
                           hatékonyságának vizsgálata
                           Időpont: 2015. január 21. és 30. között

                           Felelősök: igazgató, munkaközösségek vezetői, DÖK vezetői,
                                            osztályfőnökök, osztálytanítók

 

                        ● Év végi osztályozó értekezlet

                           Időpont: 2015. június 11. (csütörtök)

                           Felelős: igazgató

 

                        ● Tanévzáró értekezlet, szakmai munka értékelése

                           Időpont: 2015. június 19. (péntek)

                           Felelősök: igazgató, munkaközösségek vezetői, DÖK vezetői,
                                            osztályfőnökök, osztálytanítók

 

            2.9. Javítóvizsgák, osztályozóvizsgák

 

                        ● 2014. augusztus 25. de. 9,00 óra:              javítóvizsga

                        ● 2015. január 13-15. de. 8,00 óra:               osztályozóvizsga

                        ● 2015.június 8-10 .   de. 8,00 óra                osztályozóvizsga

                            Felelősök: igazgató, igazgatóhelyettes, iskolatitkár

 

            2.10. Szülői értekezletek

 

                        A tanév kezdetén szervezett szülői értekezletek

Az osztálytanítók, ill. osztályfőnökök tájékoztatást nyújtanak az iskolai munka   rendjéről, a házirendről, a szülőkkel való kapcsolattartásról, a tanulmányi   munka figyelemmel kíséréséről, a segítségnyújtás formáiról,
a tanév tervezett   programjairól. Minden osztályban feladat a szülői munkaközösség tagjainak megválasztása, illetve megerősítése.

Határidő: 2014. szeptember 19. (péntek)

                           Felelősök: osztálytanítók, osztályfőnökök

 

                        ● A pedagógiai munkát segítő osztály szülői értekezlet az osztályfőnök
                           kezdeményezésére

                           Határidő: szükség szerint

                           Felelősök: osztálytanítók, osztályfőnökök

 

 

                        ● Szülői értekezlet az első félév munkájának tapasztalatairól és a további
                           teendőkről

                           Határidő: 2015. január 30. (péntek)

                           Felelősök: osztálytanítók, osztályfőnökök

 

                        ● Pályaválasztási szülői értekezlet a 8. osztályos tanulók szülei részére

                           Határidő: legkésőbb 2014. december 05. (péntek)

                           Felelősök: nyolcadik osztály osztályfőnökei

 

                        ● Az iskola Szülői Munkaközösségének tájékoztatása az iskolai tanév
                           feladatairól,  az iskola tevékenységéről.

                           Határidő: 2014. szeptember 30. (kedd)

                           Felelős: igazgató

 

            2.11. Az intézmény külső kapcsolatainak szervezése

 

                        ● Pályázati lehetőségek figyelemmel kísérése, pályázatok elkészítése

                           Határidő: folyamatos

                           Felelősök: igazgató, igazgatóhelyettes, pedagógusok

 

                        ● Az intézmény életét, eredményeit bemutató hírek, tudósítások, beszámolók
                           készítése, megjelentetése a  helyi sajtóban, televízióban, az iskola honlapján.

                           Határidő: folyamatos

                           Felelősök: igazgató, igazgató helyettes, pedagógusok

 

                        ● Kapcsolattartás az Óvodával, a Gyermekjóléti Szolgálattal, gyámüggyel,
                           pedagógiai szakszolgáltatókkal, iskolaorvossal, védőnővel, fogorvossal,
                           egyházakkal, patronálókkal.

                           Határidő: folyamatos

                           Felelősök: igazgató, igazgató helyettes, pedagógusok

 

            3. A tanköteles tanulók beíratása

                       

                        Rendelet szerint.

                        Az iskolai beíratás időpontját 30 nappal korábban közzé kell tenni!

                        Felelősök: igazgató, iskolatitkár