Választható református hittan az iskolában

Kedves Szülők!

A 2021-2022-es tanévben az általános iskolák elsős tanulóinak az órarendjébe is bekerülhet heti egy órában a választható hit-és erkölcstan tantárgy. A szülőnek beiratkozáskor kell nyilatkoznia! A döntés teljes tanévre szól!

Mi az, amit a református hittannal kínálunk? Miért jó, ha a gyermekemnek a református hittanórát választom?

ˇ       egyrészt, mert a Szentírás tanítása szerint a gyermek Isten ajándéka

ˇ       a református hittanórák tantervei, taneszközei arra törekszenek, hogy a gyermek megérezhesse annak a jelentőségét, hogy ő fontos Isten számára

ˇ       másrészt az alapműveltség része a Biblia ismerete

ˇ       a hittanórákon szentírási történetek alapján kerülnek elő olyan fontos témák és kérdések, amelyek feldolgozása segítheti gyermeke eligazodását az élet apróbb és nagyobb dolgaiban

ˇ       beszélgetünk olyan kérdésekről, amelyek a gyermekeket már egészen kicsi kortól érdekelhetik: Ki teremtette a világot? Ki vagyok én? Hol a helyem a világban, a családban, az iskolában, a közösségekben? Hogyan tapasztalható meg Isten szeretetének ereje? Mitől lehet teljes az életünk? Milyen értékeket közvetít a Biblia?

ˇ       a bibliai történetek, énekek, aranymondások, imádságok, játékok során hangsúlyt fektetünk a személyes lelki és érzelmi fejlődésük elősegítésére, az erkölcsi értékük mélyítésére, hogy életkoruknak megfelelően növekedjenek örömben és szeretetben

ˇ       tehát: egyszerre kapnak ismeretet a Bibliáról, önmagukról, a világról és a keresztyén értékrendről

 

Ki járhat református hit-és erkölcstanórára?

ˇ       elsősorban a református háttérrel rendelkező gyermekeket várjuk, de természetesen, felekezeti hovatartozástól függetlenül, bárki választhatja a református hittant

 

Tisztelettel és szeretettel,

                                Nagy Hajnalka református hitoktató

                                (tel: 06305972563; e-mail: hajnalkanagy.05@gmail.com)